image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Xã, phường, thị trấn

     Toàn huyện Cần Đước với diện tích 218,027 km2, dân số 170.769 người, mật độ dân số 783 người/km2 (năm 2011); được chia thành 17đơn vị hành chính cấp xã, trong đó thị trấn Cần Đước là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hoá của huyện. Các đơn vị còn lại là: xã Long Định, xã Long Cang,xã Phước Vân, xã Long Sơn, xã Long Khê, xã Long Trạch, xã Long Hòa, xã TânTrạch, Mỹ Lệ, xã Tân Lân, xã Phước Tuy, xã Tân Chánh, xã Tân Ân, xã Phước Đông, xã Long Hựu Đông, xã Long Hựu Tây.

 

1. Thị trấn Cần Đước

 

  Thị trấn Cần Đước gồm: 11 khu phố (khu phố 1A, 1B,1C, khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4, khu phố 5, khu phố 6, khu phố 7A, khu phố 7B, khu phố 8)), có diện tíchlà 5,677 km2 và dân số trung bình: 12.559 người, mật độ dân số 2.212người/km2.

  Thị trấn Cần Đước nằm ở giữa huyện Cần Đước: phía Bắc giáp xã Tân Lân; phía Đông giáp xã Phước Đông; phía Nam giáp xã Tân Ân, Phía Tây giáp xã Tân Lân.

 

  Lãnh đạo UBND Thị trấn Cần Đước gồm: 

 

  - Ông Nguyễn Khắc Hoàng Nguyên  Chủ tịch UBND thị trấn.

  Điện thoại: (072) 3881 203; 0938749444

  - Bà CaoThị Kim Nguyệt  Phó Chủ tịch UBND thị trấn.

  Điện thoại: (072) 3881 203; 0908828025;
   - Ông Nguyễn Thành Trung  Phó Chủ tịch UBND thị trấn.

  Điện thoại: (072) 3881 203; 0984990849

 

2. Xã Phước Vân

 

  Xã Phước Vân gồm 5 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, 4, ấp 5), diện tích 11,789 km2, dân số trung bình: 9.806 người, mật độ dân số 832 người/km2.

  Xã Phước Vân nằm ở phía Tây Bắc huyện Cần Đước: phía Đông giáp xã Long Khê –Long Hòa, phía Tây giáp xã Long Cang – Long Định, phía Nam giáp xã Long Sơn.

 

  Lãnh đạo UBND xã Phước Vân gồm:

  -Bà Trương Thị Ngọc Hiền – Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3725 272, 0773.084.531

  - Bà Đinh Thị Thanh Lan –  Phó Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 6506 645, 0377.286.277
  - Ông Nguyễn Ngọc Tâm –  Phó Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: 0777.751.024

 

 3. Xã Long Trạch

 

  Xã Long Trạch gồm: 7 ấp (ấp Cầu Xây, Cầu Tràm, Long Thanh, Phước Vĩnh, Đồng Tâm, ,Xoài Đôi, Minh Thiện), diện tích: 9,428 km2, dân số trung bình: 11.843 người, mật độ dân số 1.256 người/km2.

  Xã Long Trạch nằm ở phía Bắc huyện Cần Đước: phía Nam giáp xã Long Hòa, phíaTây giáp xã Long Khê, phía Đông giáp xã Phước Hậu huyện Cần Giuộc, phía Bắc giáp xã Phước Lý huyện Cần Giuộc.

 

  Lãnh đạo UBND xã Long Trạch gồm:  

  - Ông  Võ Nguyên Chí – Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3722 717

  - Ông Đặng Bách Khoa –  Phó Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3722 719

  - Bà Phạm Thị Thanh Nhã –  Phó Chủ tịch UBND xã (VX).

  Điện thoại: (072) 3722 714

 

 4. Xã Phước Tuy

 

  Xã Phước Tuy gồm: 7 ấp (ấp 1,2,3,4,5,6,7), Diện tích: 14,792 km2, dân số trung bình: 7.784 người, mật độ dân số 526 người/km2.

  Xã Phước Tuy  nằm ở phía Tây huyện Cần Đước: phía Bắc giáp xã Tân Trạch, phía Đông giáp xã Tân Lân, phía Namgiáp xã Tân Ân, phía Tây giáp sông Vàm Cỏ.

 

  Lãnh đạo UBND xã Phước Tuy gồm:

  - Ông Trần Thanh Diệu – Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3881 091

  - Ông Phạm Quốc Khải – Phó Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3881 091

  - Ông Nguyễn Ngọc Minh – Phó Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3881 091

 

5. Xã Phước Đông

 

  Xã Phước Đông gồm: 7 ấp (ấp 1,2,3,4,5,6,7), diện tích: 21,240 km2, dân số trung bình: 14.248 người, mật độ dân số 670 người/km2.

  Xã Phước Đông nằm ở phía Đông Nam huyện Cần Đước: phía Bắc giáp xã Tân Lân vàThị trấn Cần Đước, phía Đông giáp sông Rạch Cát và kên Nước Mặn, phía Nam giáp sôngVàm Cỏ, phía Tây Thị trấn Cần Đước huyện Cần Đước.

 

  Lãnh đạo UBND xã Phước Đông gồm:

  - Ông Nguyễn Nhựt Luân– Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3881 385

  - Ông Nguyễn Minh Sơn–  Phó Chủ tịch UBND xã (KT).

  Điện thoại: (072) 3881 385; 0394748575

  - Ông Nguyễn Văn Tuyền –  Phó Chủ tịch UBND xã (VX).

  Điện thoại: (072) 3881 385; 0909478335

 6. Xã Long Định

 

  Xã Long Định gồm: 4 ấp (ấp 1,2,3,4) diện tích:  10,696km2, dân số trung bình: 9.707 người, mật độ dân số 907người/km2.

  Xã Long Định nằm ở phía Tây huyện Cần Đước: phía Bắc giáp Thị trấn Bến Lứchuyện Bến Lức, phía Đông giáp xã Phước Vân, phía Tây giáp sông Vàm Cỏ Đông, phía Nam giáp xã Long Cang.

 

  Lãnh đạo UBND xã Long Định gồm:

  - Ông Lê Ngọc Danh – Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3881 480; 

  - Ông Trương Minh Phục – Phó Chủ tịch UBND xã.

   Điện thoại: (072) 3881 480; 0902.734.520

  - Bà Nguyễn Thị Như Thủy – Phó Chủ tịch UBND xã.

   Điện thoại: (072) 3881 480; 0355.449.444

 

7. Xã Long Hựu Tây

 

  Xã Long Hựu Tây gồm: 4 ấp (ấp Long Hưng, ấp Mỹ Điền, ấp Hựu Lộc,ấp Tây), diện tích: 15,730 km2, dân số trung bình: 9.236 người, mật độ dân số 587 người/km2.

  Xã Long Hựu Tây nằm ở phía Đông huyện Cần Đước: phía Đông giáp xã Long Hựu Đông, phía Nam giáp Sông Vàm Cỏ, phía Tây giáp sông Vàm Cỏ, phía Bắc giáp xã Phước Đông.

 

  Lãnh đạo UBND xã Long Hựu Tây gồm:

Ông Lê Văn Tuấn – BT - Chủ tịch UBND xã.
Điện thoại: (072) 3884 430
- Ông Nguyễn Tuấn Nhã – Phó Chủ tịch UBND xã.
Điện thoại: 072) 3884 430
- Bà Nguyễn Thị Bé Quyên – Phó Chủ tịch UBND xã.
Điện thoại: 072) 3884 430

 

 8. Xã Long Sơn

 

  Xã Long Sơn gồm: 6 ấp (ấp 1A, 1B, 2,3,4,5), diện tích: 13,428 km2, dân số trung bình: 7.614 người, mật độ dân số 567 người/km2.

  Xã Long Sơn nằm ở phía Tây huyện Cần Đước: phía Bắc giáp xã Tân Phước Tây huyện Tân Trụ, phía Đông giáp xã Tân Trạch, phía Tây giáp xã An Nhựt Tân huyện TânTrụ, phía Nam giáp xã Phước Vân.

 

  Lãnh đạo UBND xã Long Sơn gồm:

  - Ông Bùi Thanh Sơn – Chủ tịch UBND xã

  Điện thoại: (072) 3883 313

  - Ông Nguyễn Trọng Nhân – Phó Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3883 313

 

9. Xã Tân Lân

 

  Xã Tân Lân gồm: 11 ấp (ấp Xóm Chùa, Ấp Bà Chủ, Ấp Nhà Thờ, ấp Xóm Mới, ấp Nhà Dài, ấp Ao Gòn, ấp Nhà Trường, ấp Cầu Xây, ấp Bình Hòa, ấp BàThoại, ấp Rạch Bộng), diện tích: 17,197 km2, dân số trung bình: 11.227 người, mật độ dân số 653 người/km2.

  Xã Tân Lân nằm ở phía Đông Bắc huyện Cần Đước: phía Bắc giáp xã Mỹ Lệ huyện Cần Đước và xã Long An huyện Cần Giuộc, phía Đông giáp sông Rạch Cát xã Long Phụng huyện Cần Giuộc, phía Tây giáp xã Phước Tuy và Thị trấn Cần Đước, phía Nam giáp xã Phước Đông.

 

  Lãnh đạo UBND xã Tân Lân gồm:

 - Ông Trần Tấn Hiệp – Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3881 031; 0937.252.547

  - Ông Nguyễn Chí Sơn Phó Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3881 031; 0393.100.137

  - Ông Nguyễn Minh Hiếu Phó Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3881 031

 

 

10. Xã Long Hựu Đông

 

  Xã Long Hựu Đông gồm: 8 ấp (ấp Chợ, ấp Đông, ấp Ông Rèn, ấp Cầu Ngang, ấp Trung, ấp Long Ninh, ấp Rạch Cát, ấp Rạch Đào), diện tích: 20,673km2, dân số trung bình: 13.837 người, mật độ dân số 669người/km2.

  Xã Long Hựu Đông nằm ở phía Đông huyện Cần Đước: phía Đông – Đông Nam giáp huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang, phiá Tây giáp xã Long Hựu Tây, Phía Bắc –Tây Bắc giáp xã Phước Đông.

 

  Lãnh đạo UBND xã Long Hựu Đông gồm:

  - Bà Trần Thị Đăng Thuy – Chủ tịch UBND xã

  Điện thoại: (072) 3884 012

  - Ông Đặng Thanh Hoà – Phó Chủ tịch UBND xã

  Điện thoại: (072) 3884 012

  - Ông Lê Minh Phương – Phó Chủ tịch UBND xã

  Điện thoại: (072) 3884 012


11. Xã Mỹ Lệ

 

  Xã Mỹ Lệ gồm: 11 ấp (ấp Rạch Đào, ấp Cầu Chùa, ấp Mỹ Tây, ấp VạnPhước, ấp Cầu Làng, ấp Cầu Tam Binh, ấp Long Mỹ, ấp Tân Mỹ, ấp Cầu Nhỏ, ấp ChợTrạm, ấp Chợ Mỹ), diện tích: 12,500 km2, dân số trung bình: 10.964 người, mật độ dân số 877 người/km2.

  Xã Mỹ Lệ nằm ở phía Đông Bắc huyện Cần Đước, phía Bắc giáp xã Thuận Thành – xãLong An huyện Cần Giuộc, phía Đông giáp xã Tân Lân, phía Nam giáp xã Phước Tuyhuyện Cần Đước, phía Tây giáp xã Tân Trạch.

 

  Lãnh đạo UBND xã Mỹ Lệ gồm:

  -                                     Chủ tịch UBND.

  Điện thoại: (072) 3881 304

  - Ông Lê Minh Toàn  – Phó Chủ tịch UBND.

  Điện thoại: (072) 3881 304

  - Ông Nguyễn Minh Đức – Phó Chủ tịch UBND.

  Điện thoại: (072) 3881 304

 

 

12.Xã  Long Hòa

 

  Xã Long Hòa gồm: 6 ấp (ấp 1A, 1B, 2,3,4,5), diện tích: 7,650 km2, dân số trung bình: 7.976 người, mật độ dân số 1043 người/km2.

  Xã Long Hòa nằm ở phía Bắc huyện Cần Đước: phía Đông giáp xã Thuận Thành huyện Cần Giuộc,  phía Bắc giáp xã Long Trạch và Long Khê, phía Nam giáp xã Tân Trạch, phía Tây giáp xã Long Sơn và Phước Vân.

 

   Lãnh đạo UBND xã Long Hòa gồm:

 -Ông Nguyễn Minh Tân – Chủ tịch UBND xã.
   Điện thoại: (072) 3880 155; 0908.447.941
 - Ông Phạm Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND xã.
   Điện thoại: (072) 3880 155; 0932.080.786
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến – Phó Chủ tịch UBND xã.
   Điện thoại: (072) 3880 155; 0903.089.732
 

13. Xã Tân Chánh

 

  Xã Tân Chánh gồm: 7 ấp (ấp Đình, ấp Lăng, ấp Đông Nhất, ấp Đông Nhì, ấp Đông Trung, ấp Bà Nghã, ấp Hòa Quới), diện tích: 17,404 km2,dân số trung bình: 12.515 người, mật độ dân số 719 người/km2.

  Xã Tân Chánh nằm ở phía Đông Nam huyện Cần Đước: phía Bắc giáp xã Tân Ân, phía Đông giáp xã Phước Đông, phía Nam giáp sông Vàm Cỏ, phía Tây giáp sông Vàm Cỏ.

 

  Lãnh đạo UBND xã Tân Chánh gồm:

  - Ông Nguyễn Văn Minh –Chủ tịch UBND

  Điện thoại: (072) 3881 080;

  - Ông Nguyễn Thành Nam– Phó Chủ tịch UBND (KT)

  Điện thoại: (072) 3881 080; 0902719238

  -  Ông Nguyễn Đức Toàn - Phó Chủ tịch UBND (VX)

  Điện thoại: (072) 3881 080; 0976724747

 

14. Xã Long Khê

 

  Xã Long Khê gồm: 4 ấp (ấp 1,2,3,4), diện tích: 7,857 km2, dân số trung bình: 7.643 người, mật độ dân số 973 người/km2.

  Xã Long Khê nằm ở phía Bắc huyện Cần Đước: phía Đông giáp xã Long Trạch, phía Nam giáp xã Long Hòa và xã Phước Vân, phía Tây giáp xã Phước Lơi huyện Bến Lức, phía Bắc giáp xã Phước Lý huyện Cần Giuộc.

 

  Lãnh đạo UBND xã Long Khê gồm:

  - Ông Bùi Thanh Sang– Chủ tịch UBND

  Điện thoại: (072) 3880 209

  - Bà Nguyễn Thị Nhỉ – Phó Chủ tịch UBND

  Điện thoại: (072) 3880 209

  - Bà Đỗ Thị Thanh Mỹ – Phó Chủ tịch UBND

  Điện thoại: (072) 3880 209

 

15. Xã Long Cang

 

  Xã Long Cang gồm: 4 ấp (ấp 1,2,3,4), diện tích: 9,148 km2,dân số trung bình: 6.032 người, mật độ dân số 659 người/km2.

  Xã Long Cang nằm ở phía Bắc huyện Cần Đước: phía Bắc giáp xã Phước Vân và xã Long Định, phía Đông giáp xã Phước Vân và xã Long Sơn, phía Nam giáp song Vàm Cỏ, phía Tây giáp xã Long Định.

 

  Lãnh đạo UBND xã Long Cang gồm:

  -                                           - Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (

  - Ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND xã.

   Điện thoại: (072) 3883 629

  - Bà Lại Thị Kim Minh – Phó Chủ tịch UBND xã.

   Điện thoại: (072) 3883 629; 0938019280;

 

16. Xã Tân Ân

 

  Xã Tân Ân gồm: 8 ấp (ấp 1, ấp 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7), diện tích: 9,660 km2, dân số trung bình: 7.546 người, mậtđộ dân số 781người/km2.

  Xã Tân Ân nằm ở phía Nam huyện Cần Đước: phía Bắc giáp Thị trấn Cần Đước, phía Đông giáp xã Phước Đông, phía Tây giáp xã Phước Tuy, phía Nam giáp xã Tân Chánh.

   

  Lãnh đạo UBND xã Tân Ân gồm:

  - Ông Trần Quốc Mạnh – Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3881 458

  - Ông Nguyễn Đăng Vinh – Phó Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3881 458

  - Bà Tô Thị Tuyết Mai – Phó Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3881 458

 

17. Xã Tân Trạch

 

  Xã Tân Trạch gồm: 8 ấp (1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6), diện tích: 13,158 km2, dân số trung bình: 10.232 người, mật độ dân số 777 người/km2.

  Xã Tân Trạch nằm ở phía Tây huyện Cần Đước: phía Đông giáp xã Mỹ Lệ, phía Nam giáp huyện Tân Trụ, phía Tây giáp xã Long Sơn, phía Nam giáp huyện Tân Trụ.

 

  Lãnh đạo UBND xã Tân Trạch gồm:

  - Ông Phan TấnLợi – Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3880 097; 0902657160

  - Ông Nguyễn Văn Trung – Phó Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3880 097

  - Ông Hà Anh Kiệt – Phó Chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: (072) 3880 097

 

Thư viện ảnh

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement