image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1

Văn bản Quy phạm pháp luật

Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/2023/QĐ-UBND 08/12/2023 QĐ Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cần Đước
Lượt xem: 29
Tải về 0
03/2023/QĐ-UBND 06/12/2023 QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cần Đước
Lượt xem: 22
Tải về 0
02/2023/QĐ-UBND 23/11/2023 QĐ V/v bãi bỏ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị thị trấn Cần Đước
Lượt xem: 24
Tải về 0
01/2023/QĐ-UBND 17/05/2023 QĐ V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Đước
Lượt xem: 20
Tải về 0
01/2023/QĐ-UBND 17/05/2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Đước
Lượt xem: 22
Tải về 0
02/11/2022 02/11/2022 QĐ Về việc ban hành Quy định phối hợp giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy về công tác hội trên địa bàn huyện Cần Đước
Lượt xem: 28
Tải về 0
06/2022/QĐ-UBND 06/09/2022 QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Đước
Lượt xem: 19
Tải về 0
05/2022 /QĐ-UBND 14/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Cần Đước ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của UBND huyện Cần Đước
Lượt xem: 18
Tải về 0
01/2022/QĐ-UBND 23/03/2022 QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Đước
Lượt xem: 32
Tải về 0
02/2022/QĐ-UBND 23/03/2022 QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Đước
Lượt xem: 29
Tải về 0
1234
Thư viện ảnh

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement