image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Hội đồng nhân dân

Địa chỉ: số 01, đường Trần Phú, Khu 1A, Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Điện thoại: (072) 3881243

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí,nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.
Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm trón nghĩa vụ của địa phương đốivới cả nước.
Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân địa phương

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GỒM:

1. Ông Nguyễn Văn Định, Chủ tịch HĐND huyện
Anh-tin-bai

Ngày, tháng, năm sinh:19/9/1971
Dân tộc:Kinh
Tôn giáo:Không
Ngày vào Đảng:04/5/1993
Trình độ:
+ Học vấn: 12/12 + Chuyên môn: Cử nhân Quân sự + Chính trị: Cao cấp
Liên hệ (điện thoại):0776.873.509
2. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ Tịch HĐND huyện
Anh-tin-bai

Ngày, tháng, năm sinh:23/12/1965
Dân tộc:kinh
Tôn giáo:không
Ngày vào Đảng:19/7/1988
Trình độ:
+ Học vấn:12/12
+ Chuyên môn:Đại học Hành chính, cử nhân Triết học
+ Chính trị:cao cấp
Liên hệ:
+ Điện thoại:072 3618139
3. Ông Ngô Ngọc Thanh, TB Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
Anh-tin-bai

Ngày, tháng, năm sinh:03/08/1964
Dân tộc:kinh
Tôn giáo:không
Ngày vào Đảng:14/02/1987
Trình độ:
+ Học vấn:12/12
+ Chuyên môn:Đại học Xây dựng Đảng, Chính quyền Nhà nước
+ Chính trị:cao cấp
Liên hệ:
+ Điện thoại:072 3881245
4. Bà Phạm Thị Thu VânTrưởng ban Pháp chế HĐND huyện
Anh-tin-bai

Ngày, tháng, năm sinh:20/10/1969
Dân tộc:kinh
Tôn giáo:không
Ngày vào Đảng:02/10/2001
Trình độ:
+ Học vấn:12/12
+ Chuyên môn:Đại học Luật
+ Chính trị:cao cấp
Liên hệ:
+ Điện thoại:072 3881245

 

Thư viện ảnh

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement