image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Ủy ban nhân dân

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN ĐƯỚC

Điện thoại: (0272) 3712767; Fax: (0272) 3881992

Địa chỉ: số 01, đường Trần Phú, Khu 1A, Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Website: https://canduoc.longan.gov.vn

E-Mail: canduoc@longan.gov.vn

Anh-tin-bai

 

Ủy ban nhân dân huyện Cần Đước là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do Hội đồng nhân dân huyện Cần Đước bầu ra theo nhiệm kỳ, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Ủy ban nhân dân huyện Cần Đước chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp,luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015


Thành viên UBND huyện gồm có:

1. Ông Đào Hữu Tân,Q.Chủ tịch, phụ trách chung.
Anh-tin-bai

Ngày, tháng, năm sinh:30/10/1984
Dân tộc:Kinh
Tôn giáo:Không
Quê quán:xã , Cần Đước, Long An
Ngày vào Đảng:9/10/2011

Trình độ:
+ Học vấn:Đại học
+ Chuyên môn:Đại học Nông lâm,(Quản lý đất đai).
+ Chính trị:Cao cấp
Liên hệ:
+ Điện thoại:0272 3505 666
+ Thư điện tử:tandh@longan.gov.vn
2. Ông Nguyễn Minh Vương, Phó Chủ tịch, Phụ trách Văn hóa xã hội.
Anh-tin-bai

Ngày, tháng, năm sinh:3/9/1980
Dân tộc:kinh
Tôn giáo:không
Quê quán:xã ,Cần Đước, Long An
Ngày vào Đảng:7/11/2005
Trình độ:
+ Học vấn:12/12
+ Chuyên môn:Đại họcXDĐ-CQNN,Ths.Chính trị.
+ Chính trị:Cao cấp
Liên hệ:
+ Điện thoại:0272 3509 777
+ Thư điện tử:nmvuong@longan.gov.vn
3.Chức vụ: Phó chủ tịch, phụ trách khối kinh tế.

Ngày, tháng, năm sinh:
Dân tộc:
Tôn giáo:
Quê quán:
Ngày vào Đảng:

Trình độ:
+ Học vấn:
+ Chuyên môn:
+ Chính trị:
Liên hệ:
+ Điện thoại:
+ Thư điện tử:
4. Bà Lê Thị Hồng Thắm-UV.UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.
Anh-tin-bai


Ngày, tháng, năm sinh:22/2/1987

Dân tộc:kinh
Tôn giáo:không
Quê quán:
Ngày vào Đảng:14/9/2012


Trình độ:
+ Học vấn: 12/12
+ Chuyên môn:Đại học Nông Lâm
+ Chính trị:Caocấp
Liên hệ:
+ Điện thoại:02723618089
+ Thư điện tử:lththam@longan.gov.vn
5. Ông Thái Hữu Đức, UV.UBND huyện,Trưởng Công an huyện.
Anh-tin-bai

Ngày, tháng, năm sinh:28/2/1967
Dân tộc:kinh
Tôn giáo:không
Quê quán:xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An
Ngày vào Đảng:10/1990
Trình độ:
+ Học vấn:12/12
+ Chuyên môn:Đại học Luật
+ Chính trị:Cao cấp
Liên hệ:
+ Điện thoại:0272 3881 213
+ Thư điện tử:
6. Ông Phạm Anh Kiệt, UV.UBND huyện,Chỉ huy trưởng BCHQS huyện
Anh-tin-bai

Ngày, tháng, năm sinh:30/01/1975
Dân tộc:kinh
Tôn giáo:không
Quê quán:Khánh Hậu, Tân An, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng:10/3/1999
Trình độ:
+ Học vấn:12/12
+ Chuyên môn:Đại học Quân sự
+ Chính trị:Cao cấp
Liên hệ:
+ Điện thoại:02723 881 238
+ Thư điện tử:
7. Ông Đỗ Hồng Đăng,UV.UBND huyện, Trưởng phòng Nội Vụ
Anh-tin-bai

Ngày, tháng, năm sinh:26/6/1978
Dân tộc:kinh
Tôn giáo:không
Quê quán:xã Phước Đông, Cần Đước, Long An
Ngày vào Đảng:07/11/2005
Trình độ:
+ Học vấn:12/12
+ Chuyên môn:Đại học Hành chính,Ths. Kinh tế
+ Chính trị:Cao cấp
Liên hệ:
+ Điện thoại:0272 3712 174
+ Thư điện tử:dangdh@longan.gov.vn
8. Bà Nguyễn Thị Kim Cương,UV.UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện
Anh-tin-bai

Ngày, tháng, năm sinh:29/7/1983
Dân tộc:kinh
Tôn giáo:không
Quê quán:xã Phước Đông, Cần Đước, Long An
Ngày vào Đảng:01/12/2006

Trình độ:
+ Học vấn:12/12
+ Chuyên môn:Thạc sĩ luật
+ Chính trị:cao cấp
Liên hệ:
+ Điện thoại:0272 3881 269
+ Thư điện tử:ntkcuong@longan.gov.vn


9.,UV.UBND huyện, Trưởng phòngTài nguyênvà Môi trường

Ngày, tháng, năm sinh:14/8/1985
Dân tộc:kinh
Tôn giáo:Không
Quê quán:ấp Rạch Đào, xã Mỹ Lệ,
huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng:22/7/2009

Trình độ:

+ Học vấn:12/12
+ Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Đất đai, Cử nhân Quản lý Đất đai, Cử nhân Hành chính,
+ Chính trị:Cao cấp
Liên hệ:
+ Điện thoại:0938 019 182
+ Thư điện tử:natuan@longan.gov.vn

10.Ông Lê Minh Bảo,UV.UBND huyện, Trưởng phòngKinh tế và Hạ tầng
Anh-tin-bai

Ngày, tháng, năm sinh:24/4/1982

Dân tộc:kinh
Tôn giáo:không
Quê quán:
Ngày vào Đảng:22/4/2008

Trình độ:

+ Học vấn:12/12
+ Chuyên môn:
+ Chính trị:cao cấp
Liên hệ:
+ Điện thoại:0272 3881 158
+ Thư điện tử:lmbao@longan.gov.vn


11. Ông Nguyễn Ngọc Tú,UV.UBND huyện, Trưởng phòngTài chính - Kế hoạch
Anh-tin-bai

Ngày, tháng, năm sinh:30/8/1964
Dân tộc:kinh
Tôn giáo:không
Quê quán:xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, Long An
Ngày vào Đảng:16/10/1997

Trình độ:

+ Học vấn:12/12
+ Chuyên môn:Đại học Tài chính tổng hợp
+ Chính trị:Cao cấp
Liên hệ:
+ Điện thoại:0272 3881 216
+ Thư điện tử:nntu@longan.gov.vn


12. ,UV.UBND huyện, Trưởng phòngGiáo dục - Đào tạo

Ngày, tháng, năm sinh:
Dân tộc:Kinh
Tôn giáo:Không
Quê quán:
Ngày vào Đảng:
Trình độ:
+ Học vấn:
+ Chuyên môn:
+ Chính trị:
Liên hệ:
+ Điện thoại:
+ Thư điện tử:


13. BàNguyễn Thị Bích Vân,UV.UBND huyện, Trưởng phòngTư Pháp
Anh-tin-bai

Ngày, tháng, năm sinh:26/12/1979
Dân tộc:kinh
Tôn giáo:không
Quê quán:xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, Long An
Ngày vào Đảng:27/10/2006

Trình độ:

+ Học vấn:12/12
+ Chuyên môn:Đại học Luật
+ Chính trị:Caocấp
Liên hệ:
+ Điện thoại:02723 881 832
+ Thư điện tử:ntbvan@longan.gov.vn14. ,UV.UBND huyện, Trưởng phòngNông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày, tháng, năm sinh:
Dân tộc:kinh
Tôn giáo:không
Quê quán:, Cần Đước, Long An
Ngày vào Đảng:

Trình độ:

+ Học vấn:12/12
+ Chuyên môn:
+ Chính trị:Cao cấp
Liên hệ:
+ Điện thoại:0272 3881 216
+ Thư điện tử:15. Ông Võ Thành Ngon,UV.UBND huyện, Trưởng phòngVăn hóa và Thông tin
Anh-tin-bai


Ngày, tháng, năm sinh:28/11/1984
Dân tộc:kinh
Tôn giáo:không
Quê quán:xã Tân Lân, huyện Cần Đước, Long An
Ngày vào Đảng:30/8/2011


Trình độ:

+ Học vấn:12/12
+ Chuyên môn:Cử nhân hành chính
+ Chính trị:cao cấp
Liên hệ:
+ Điện thoại:0272 3881 249
+ Thư điện tử:ngonvv@longan.gov.vn

 16.,UV.UBND huyện, Trưởng phòngLao động và Thương binh -XH
Anh-tin-bai

Ngày, tháng, năm sinh:30/11/1971
Dân tộc:Kinh
Tôn giáo:Không
Quê quán:xã Tân Lân, huyện Cần Đước, Long An
Ngày vào Đảng:19/7/2003
Trình độ:
+ Học vấn:12/12
+ Chuyên môn:Cử nhân Luật
+ Chính trị:Cao cấp
Liên hệ:
+ Điện thoại:0933242447
+ Thư điện tử:kimlanh@longan.gov.vn

 

Thư viện ảnh

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement